นรก

ไม่ Kansas Town of Stull ไม่มีพอร์ทัลไปยัง Netherworld

แต่มันมีค่าปรับสำหรับการบุกรุกหากคุณไปหามัน