ภาษา

นิรุกติศาสตร์ของ 'แท็ก'

การอ้างว่าชื่อ 'แท็ก' ของเกมสำหรับเด็กนั้นมีต้นกำเนิดมาจากคำย่อของ 'touch and go' อย่างไร?