บิลเกตส์

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า Bill Gates ถูกจับกุมโดย Federal Marshals หรือไม่?

ภาพถ่ายดังกล่าวอ้างว่าแสดงให้เห็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านคนถูกมัดและอยู่ภายใต้การคุ้มกันติดอาวุธในอ่าวกวนตานาโม