รูปถ่าย

ภาพแสดง 'ลาวาสีน้ำเงิน' ปะทุจากภูเขาไฟในเอธิโอเปีย?

สีฟ้าสดใสเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ แต่ไม่ใช่หินหลอมเหลว