ยาเสพติด

การจมน้ำแข็งในเครื่องดื่มหมายความว่าถูกแทงหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคำกล่าวอ้างนั้นเกินจริง

วิดีโอแสดงวันที่ 4 กรกฎาคม ฮันเตอร์ ไบเดน ดมโคเคนที่ทำเนียบขาวหรือไม่

โพสต์จำนวนมากพยายามเชื่อมโยงการค้นพบโคเคนจริงในทำเนียบขาวกับการกระทำของฮันเตอร์ ไบเดนในเหตุการณ์วันที่ 4 กรกฎาคม