แอนดรู เทต

นี่เป็นภาพถ่ายจริงของ Andrew Tate ที่ถูกใส่กุญแจมือในรถตู้ตำรวจหรือไม่?

เทตถูกจับกุมในคดีค้ามนุษย์ในโรมาเนีย