เรือสำราญ

เรือสำราญมีศพหรือไม่?

ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการล่องเรือในมหาสมุทรด้วย