ปฏิทิน

เวลานั้น 30 ก.พ. เป็นวันที่จริงในปฏิทิน

หากคุณเกิดในวันอธิกสุรทินและพบว่าสิ่งนี้เลวร้ายยิ่งขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณเกิดในวันที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไป