ไซน์เฟลด์

Peter Dinklage เป็นผู้ให้เสียงของ Wake-Up Call Guy ในตอน 'Seinfeld' ในปี 1995 หรือไม่?

'คุณกำลังจะไปตามเสียง พวกเราเป็นอะไร ปลาวาฬ'