นาเซีย

ศิลปินออกแบบ 'Euthanasia Coaster' เพื่อฆ่าผู้โดยสารหรือไม่?

'มันเป็นการขี่ไปสู่ความตาย'