มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน

Marjorie Taylor Greene มีนิ้วเท้าข้างละ 3 นิ้วเท่านั้นหรือไม่?

จากหลักฐานภาพถ่าย เราสามารถยืนยันได้ว่าตัวแทน Marjorie Taylor Greene มีนิ้วเท้าข้างละ 5 นิ้ว รวมเป็น 10 นิ้ว