การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

Will Smith สนับสนุน 'Cleansing America of Trump Supporters' หรือไม่?

นักแสดงกำลังพูดถึงโรคกลัวอิสลามในอเมริกา