นัดหยุดงาน

Conan O'Brien หมุนแหวนแต่งงานของเขาออกอากาศระหว่างการประท้วงของนักเขียนในปี 2550 หรือไม่?

“เชื่อฉันสิ มีเวลาทำอีกครั้ง” โอไบรอันกล่าวในตอนที่โด่งดัง

การแสดงรอบดึกเหล่านี้ปิดการผลิตสดระหว่างการประท้วงของนักเขียนหรือไม่?

นักเขียนบทสหภาพแรงงาน 11,500 คนของสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาหยุดทำงานเมื่อเวลา 00:01 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2023

'The View' ถูกยกเลิกเพราะ WGA Strike?

แหล่งที่มาของการอ้างสิทธิ์ไม่ใช่ผู้ส่งข่าวที่มีชื่อเสียงที่สุด