แผ่นดินไหว

วิดีโอแสดงสุนัขหอนก่อนเกิดแผ่นดินไหวในตุรกีหรือไม่?

“เขาพยายามเตือนพวกเขาถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนเกิดแผ่นดินไหว” คำบรรยายในวิดีโออ่าน

แผ่นดินไหวในตุรกี: ระวังรูปภาพเก่าๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ภาพของสุนัขนอนลงบนเศษหินข้างๆ มือ ถูกยิงเมื่อหลายปีก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566