โทรทัศน์

Jerry Springer เคยบอกว่าเขาไม่ได้ดูการแสดงของตัวเองหรือไม่?

คลิปวิดีโอปี 2014 แสดงให้เห็นว่าพิธีกรชื่อดังของ 'The Jerry Springer Show' ยอมรับการกล่าวอ้างแปลกๆ ในรายการ 'BBCNewsnight'

Jerry Springer ทิ้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้กับ 'ลูกลับ' 2 คนของเขาหรือไม่?

วิดีโอของ 'จะอ่าน' ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นละครในปี 2020