เล่นพิเรนทร์

เล่นตลก 'ตรวจองคชาตบังคับ' ให้ต่อไป

ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อมีการอ้างว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการโดย 'ริชาร์ด ดง'