สุนัข

Snow Globes มีเอทิลีนไกลคอลซึ่งเป็นสารเคมีป้องกันการแข็งตัวซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและเด็กหรือไม่?

โพสต์บน Facebook เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจของสุนัขสองตัวทำให้เกิดคำถามจากผู้อ่านเกี่ยวกับอันตรายของประเพณีวันหยุดยอดนิยม

Bobi of Portugal เป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในบันทึกหรือไม่?

เรามองไปที่ Guinness World Records เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขโปรตุเกสสูงอายุตัวนี้

Benadryl Capsules มีไซลิทอลหรือไม่?

ไซลิทอล สารทดแทนน้ำตาลที่สามารถพบได้ในอาหารของมนุษย์และผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมบางชนิด อาจเป็นพิษต่อสุนัขได้ ตามข้อมูลขององค์การอาหารและยา