การ์ตูน

การ์ตูนทำนายโทรศัพท์มือถือในปี 1919 หรือไม่?

'เราจะต้อง 'รุ่ง' ในช่วงเวลาที่น่าอึดอัดที่สุดในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน!' คำอธิบายภาพอ่าน