สเปน

สเปน 'ลดทอนความเป็นอาชญากรรม' ของสัตว์ป่าหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายอาญาของสเปนมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสัตว์จากการทารุณกรรม มันลดทอนความเป็นอาชญากรรมของสัตว์ป่าแทนหรือไม่?

นี่เป็นวิดีโอจริงของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Rishi Sunak Partying Shirtless ใน Ibiza หรือไม่?

นายกรัฐมนตรี 'มีการเคลื่อนไหว' ผู้ใช้บางคนตั้งข้อสังเกตทางออนไลน์