ต่อต้านการทำแท้ง

ภาพนี้แสดงให้เห็นรอยยิ้มของทารกในครรภ์มารดาหรือไม่?

โพสต์ Facebook อ้างว่า 'ทารกก่อนเกิด ทารกหลังจากนั้น'