คดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม

อีเมลข้อตกลงด้านสุขภาพของ Scripps กล่าวถึง EpiqPay ว่าเป็นการหลอกลวงหรือถูกกฎหมายหรือไม่

ข้อความอีเมลมีชื่อและหมายเลขสำหรับกรณีนี้: 'ใน Re: Scripps Health Data Incident Litigation, NO. 37-2021-00024103-CU-BT-CTL'