สตาร์เทรค

ไม่ โอบามาไม่ได้รับการคุ้มกันโดยเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับสัตว์เลื้อยคลาน

กอร์น!