เจ้าชาย

Prince แสดงในงาน Super Bowl News Conference หรือไม่?

มีรายงานว่าเขาเล่น 'Johnny B. Goode,' 'Anotherloverholenyohead' และ 'Get on the Boat'

เจ้าชายตรัสว่า 'เงินซื้อความสุขไม่ได้ แต่จ่ายให้กับการค้นหา' จริงหรือ?

คำพูดดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ที่รวบรวมคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง ในทวีตและมีม และในพอดแคสต์อย่างน้อยหนึ่งรายการ