คำพูด

Robert F. Kennedy พูดคนที่ 'หยุดประวัติศาสตร์ในเส้นทาง' 'กลัวอนาคต' หรือไม่?

พวกเขา “เรียกร้องความปลอดภัยจากอดีตที่สะดวกสบายซึ่งในความเป็นจริงไม่เคยมีอยู่จริง” เขากล่าว

Rupert Murdoch บอกว่าเขา 'ภูมิใจ' กับศัตรูที่เขามีหรือไม่?

ผู้ประกอบการด้านสื่อยังเรียกตัวเองว่า 'ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลง'