แคลิฟอร์เนีย

นี่ไม่ใช่ภาพถ่ายจริงของทรัมป์ที่จูบกับเกวิน นิวซัม

บุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์