สมชายชาตรี

บัญชี Bud Light Beer ทวีตว่าเกลียดเกย์และคนข้ามเพศหรือไม่?

บริษัทได้รับข่าวช้ามาก