ดร. เดร

ใช่ ดร.เดร ส่งจดหมายหยุดและยุติการใช้เพลงให้มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน

เห็นได้ชัดว่า Greene ไม่ใช่ 'up on thangs' เนื่องจากเนื้อเพลงของเพลง 'Still D.R.E' ไป - ในกรณีนี้ 'thangs' เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา