การลงคะแนนเสียง

บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ 10 ล้านใบ 'สูญหาย' ในช่วงกลางภาคของปี 2022 ของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่

กลุ่มกฎหมายเพื่อผลประโยชน์สาธารณะผลักดันการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดในลักษณะเดียวกันมาหลายปีแล้ว