พีบีเอส

ใช่ เว็บไซต์ของ NPR กล่าวว่าการระดมทุนของรัฐบาลกลางนั้น 'จำเป็น' สำหรับวิทยุสาธารณะ

คำถามดังกล่าวปรากฏขึ้นหลังจาก Twitter ระบุองค์กรข่าวที่ไม่แสวงหาผลกำไรว่า 'สื่อในเครือของรัฐ'