สูบไอ

ไอระเหยจริงเหล่านี้มีลักษณะเหมือนปากกาเน้นข้อความหรือไม่?

'การผลิตไอระเหยที่ดูเหมือนของใช้ในชีวิตประจำวันควรผิดกฎหมาย 100%' ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งแย้ง