สภาพอากาศ

เปอร์เซ็นต์ 'โอกาสเกิดฝน' หมายถึงอะไรในการพยากรณ์อากาศ

'ความน่าจะเป็นของการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความเข้าใจน้อยที่สุดในการพยากรณ์อากาศ' National Weather Service กล่าว