ศาลสูง

Clarence Thomas กล่าวว่า 'พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันจะอยู่ที่ไหน' หากไม่มีการกระทำที่ยืนยัน?

คำพูดจากคำปราศรัยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2526 โดยประธานคณะกรรมาธิการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันนั้นถูกดึงออกจากบริบทมานานหลายทศวรรษ