ความรักชาติ

มาร์ก ทเวนเคยพูดว่า 'ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ผู้รักชาติคือคนที่หายาก' หรือไม่?

เรายินดีที่จะรายงานว่าไม่ใช่ทุกคำพูดของ Mark Twain บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของปลอม