โวโลดีมีร์ เซเลนสกี

Shortchanged: คำกล่าวอ้างของ Seymour Hersh Zelenskyy ยักยอกเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ขาดหลักฐาน

เห็นได้ชัดว่าคำกล่าวอ้างทั้งหมดมาจากสิ่งที่ Hersh อธิบายว่าเป็น 'เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอเมริกันที่มีความรู้'