ไก่งวง

ภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็น 'ชายตะกร้า' ชาวตุรกีที่แบกผู้มีอุปการะคุณขี้เมากลับบ้านหรือไม่?

ดูเหมือนว่าคนเฝ้าประตูในตุรกีเคยขนคนเมาใส่ตะกร้ากลับบ้าน