ผ้าอนามัยแบบสอด

Tampax ว่าจ้าง Trans Star Dylan Mulvaney เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือไม่?

ดารา TikTok กล่าวว่า Tampax ส่งผ้าอนามัยแบบสอดให้พวกเขาในเดือนเมษายน 2565 เพื่อมอบให้กับผู้หญิงที่ต้องการ