จีเอ็มโอ

วัคซีน mRNA เข้าสู่แหล่งอาหารผ่านพืชจีเอ็มโอหรือปศุสัตว์ที่ได้รับวัคซีนหรือไม่?

แม้จะมีวิดีโอไวรัลที่อ้างว่ากระบวนการเหล่านี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี แต่การกล่าวอ้างดังกล่าวยังขาดพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงและทรยศต่อความไม่รู้อย่างมากเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน