จิตเวช

ผู้ป่วย 'Mania' ในช่วงปี 1800 หมุนตัวไปรอบ ๆ บนเก้าอี้ตัวใหญ่เพื่อสงบสติอารมณ์หรือไม่?

หมอปั่นในปัจจุบันไม่มีอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้