ไจแอนต์

ภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็นยักษ์ที่แท้จริงในหมู่ผู้ชายหรือไม่?