เศรษฐกิจ

5 เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อและวิกฤตค่าครองชีพ

การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพโดยเฉลี่ยทั่วโลกทำให้เกิดความสับสนและข้อมูลที่ผิดทางออนไลน์ แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยได้

การล่มสลายของ Silicon Valley Bank: Snopes ตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าวลือเหล่านี้

และไม่ 'เดอะซิมป์สันส์' ไม่ได้ทำนายวิกฤตสหรัฐครั้งล่าสุดนี้