ยิงแก้ว

นี่เป็นคุก Mugshot ของ Donald Trump หรือไม่?

ภาพดังกล่าวแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีกล่าวว่าเขาคาดว่าจะถูกควบคุมตัว

คุก Mugshot ของทรัมป์นี้ถูกกันไว้จากสาธารณะหรือไม่?

ระวังภาพปลอมของอดีตประธานาธิบดีที่ลอยอยู่บนอินเทอร์เน็ต