ไอร์แลนด์

Biden สับสนระหว่างทีมรักบี้ 'All Blacks' กับกองกำลังกึ่งทหาร 'Black and Tans' หรือไม่

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยกย่องนักรักบี้ Rob Kearney ระหว่างการเดินทาง 3 วันไปยังไอร์แลนด์ในเดือนเมษายน 2023