สงครามอิรัก

ไม่ นี่ไม่ใช่ภาพจากสงครามในยูเครน

วิดีโอนี้เป็นวิดีโอจากการรุกรานอิรักของสหรัฐฯ