การกินเนื้อคน

สิ่งที่เรียกว่า 'โครงการเนื้อมนุษย์' คือศิลปะการแสดง

เว็บไซต์ Human Meat Project ดูเหมือนจะสนับสนุนการกินเนื้อคนเป็นวิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชากรมากเกินไป และความอดอยากจำนวนมาก