จอห์น ไทเตอร์

ไม่ นี่ไม่ใช่ภาพถ่ายของ John Titor 'นักเดินทางข้ามเวลา' ในปี 1941

ข่าวลือเกี่ยวกับการมาเยือนของนักเดินทางข้ามเวลาในปี 2036 ได้แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ตั้งแต่ปี 2000