มอลล์ออฟอเมริกา

เกี่ยวกับวิดีโอเสื้อเชิ้ต 'Jesus Saves' ของ Mall of America

เราค้นหาข้อเท็จจริงเบื้องหลังวิดีโอไวรัลที่แสดงชายคนหนึ่งสวมเสื้อ 'Jesus Saves' โดยมีคำว่า 'อยู่ร่วมกัน' ขีดฆ่าที่ด้านหลัง