ราชวงศ์

วิดีโอแสดงผู้สนับสนุน Kate Middleton ขว้างเค้กใส่หน้า King Charles หรือไม่?

เจ้าชายวิลเลียมและพระสวามีคามิลลายืนเฉย ๆ และเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่?