ชายแดน

ฝูงผู้อพยพบุกรุกพรมแดนสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือไม่?

ด้วยข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หัวข้อ 42 ที่ชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโกซึ่งกำหนดจะหมดอายุในวันที่ 11 พฤษภาคม 2023 การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับ 'การบุกรุกชายแดน' จึงทวีความรุนแรงขึ้น