สก็อต เพอร์รี่

ภาพไวรัลของ 'คำชี้แจง' จากสำนักงานของ Scott Perry เป็นของปลอม

ภาพดังกล่าวมีภาพของ Scott Perry, R-Pa. ผู้แทนสหรัฐฯ และข้อความเกี่ยวกับ 'ดาวเทียมอิตาลี' และ 'เทอร์โมสแตทของจีน'