เจเอฟเค

JFK กล่าวว่าชาวอเมริกันสามารถไว้วางใจกับ 'ข้อเท็จจริงที่ไม่พึงประสงค์' ได้หรือไม่?

เราพบโพสต์บนโซเชียลมีเดียมากมายเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา